изпаднал в немотия

изпаднал в немотия
словосъч. - беден, безимотен, бедняк, сиромах, бездомен, просяк, в неволя, изпаднал, нуждаещ се, притеснен, несъстоятелен, гол и бос, оголял, гол като пушка, гол като тояга, окъсан, дрипав
словосъч. - оскъден, лишен, недостатъчен, ограничен, малък
словосъч. - окаян, нещастен, злощастен, злочест, клет, клетник, окаяник, изоставен
словосъч. - клеветен, набедяван, наклеветяван, хулен, охулван

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”